Atria Opleidingen verzorgt opleidingen voor sportverzorging en behandelingen in de praktijk.

Atria Opleidingen maakt gebruik van zorgvuldig samengestelde les- en instructiematerialen.

Voor bepaalde opleidingen hebben de cursisten gedurende de opleiding ook de beschikking over een uitgebreide e-learning website.
Hier kunnen ze naast de lesmaterialen ook de instructiematerialen vinden.

Zoeken