Schrijf je in voor een opleiding of cursus

Inschrijven

Atria Opleidingen verzorgt opleidingen voor sportverzorging en behandelingen in de praktijk.

De cursussen Kinesiotaping en MLD Gezichtdrainage zijn geaccrediteerd door het NGS (Nederlands Genootschap voor Sportmassage), dat wil zeggen dat er door het NGS accreditatiepunten worden toegekend, welke meetellen voor de licentie verlenging of verlenging/herregistratie van de SCAS certificering.

Atria Opleidingen maakt gebruik van zorgvuldig samengestelde les- en instructiematerialen.

Voor bepaalde opleidingen hebben de cursisten gedurende de opleiding ook de beschikking over een uitgebreide e-learning website.
Hier kunnen ze naast de lesmaterialen ook de instructiematerialen vinden.

Zoeken