Manuele lymfedrainage (MLD) is een methode waarbij met verschillende handgrepen invloed wordt uitgeoefend op het lymfatisch systeem. De handgrepen worden anders uitgevoerd dan de handgrepen van de klassieke massage; onder andere is de druksterkte lager. Behalve het effect op het lymfatisch systeem geeft de rustige benadering een ontspannend effect. Manuele lymefdrainage heeft een positieve werking bij het herstel.

Met behulp van de manuele lymfedrainage technieken leer je specifiek de afvoer van (weefsel)vocht te bevorderen, zonder dat de filtratie van bloed toeneemt. Bij de reguliere massagetechnieken worden beide stromen wel aangezet, maar dat levert niet voldoende drainage op.

Zoeken